Beleidsplan, Visie

BELEIDSPLAN

Vanuit elk gastouderbureau krijg je een pedagogisch beleid. Deze zijn terug te vinden op de site van elk gastouderbureau.

VISIE

Kinderopvang Het vogelhuis is een kleinschalige kinderopvang die vanuit een huiselijke situatie opvang wil bieden aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 12 jaar.

Alle kinderen verblijven in een groep.

Het doel van Het vogelhuis is dat de kinderen in een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving zich ontwikkelen.

Door het bieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen kunnen kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen.

Door de ruimte die ze krijgen kunnen ze zelf ontdekken waar hun mogelijkheden liggen maar ook waar nog beperkingen zijn.

Belangrijk vind ik hierbij de rust en regelmaat en het consequent zijn en toch ook weer flexibel zijn, want ieder kind is uniek en heeft op zijn eigen tijd bepaalde behoeften.

Door hier op in te spelen hopen wij dat uw kind zich veilig en geliefd voelt.

Het overbrengen van normen en waarden is belangrijk en daar wordt ook aandacht aan gegeven, vanuit mij als leidster wordt dit gestimuleerd maar ook door de kinderen zelf.